Riešenia


Problém - ODPAD!
Naša spoločnosť vlastní inteligentné
ekologické riešenie ako premeniť
negatívny problém s odpadom na pozitívny
úžitok - energiu s minimálnou ekologickou záťažou.

Technológia Glorin Group je technológia, ktorá pracuje na princípe termochemického spracovania materiálov s následným energetickým využitím vzniknutých surovín.
Naša technológia dokáže spracovať takmer každý materiál tak organický, ako aj anorganický.
To čo potrebujeme zo spracovávaného materiálu vyselektovať, sú materiály ako sklo - kov - stavebný odpad a materiály so zvyšným obsahom chlóru.
Aby sme dosiahli požadovanú kvalitu spracovania materiálov, naša technológia spracováva materiál vo vákuu.

Výstup a výsledkom našej technológie je výstup troch surovín:
• syntetický plyn
• pyrolýzny olej
• karbónový prach

Všetky tieto suroviny bez zbytku spracujeme. Preto nazývame našu technológiu GG ako bezbytkovú.

Vstupy

example2

Proces spracovania

example2

Riešenia: TCD

example2