Riešenia


Problém - ODPAD!
Naša spoločnosť vlastní inteligentné
ekologické riešenie ako premeniť
negatívny problém s odpadom na pozitívny
úžitok - energiu s minimálnou ekologickou záťažou.

Riešenia: TCD

Spoločnosť Glorin Group prezentuje systém TCD

Technologický proces spracovania odpadu
Technológia Glorin Group TCD pracuje na princípe termochemického procesu splyňovania materiálov vo vákuu.

Schéma spracovania odpadu technológiou TCD

Popis procesu:

1. Vstupy
Naša technológia vyrába čistú energiu z odpadu prostredníctvom vysoko efektívneho procesu a je schopná spracovať rôzne typy materiálov. Vstupný materiál v projekte:
2. Predpríprava odpadu
Prvý krok v procese je drvenie a následné odstránenie nežiaducich (kovy, sklo) materiálov z odpadu. Potom je odpad v extruderi zhutnený a zlisovaný, aby sme dosiahli čo najvyššiu hustotu a tým aj efektivitu spracovania. Všetky materiály, ktoré sa separujú v tomto procese sa dajú ďalej použiť.

3. Skladovanie odpadu
Po separácii odpadu putuje do skladovacieho sila. Veľkosť sila je navrhnutá tak, aby zaistila nepretržitý prísun materiálu aj počas údržby triediacej linky.

4. Termochemické spracovanie
Odpad sa mení na plyn prostredníctvom procesu pyrolýzy. Pyrolýza je termochemický proces, pri ktorom dochádza k rozkladu materiálu na báze uhlíka pri absencii kyslíka. Odpad vstupuje do pyrolýzneho reaktoru cez systém dvojitých klapiek, aby sa zabránilo vstupu kyslíku. Reaktor sa zahrieva prostredníctvom horáku s veľmi nízkymi emisiami NOx a SOx, na teplotu 400-800°C(podľa druhu spracúvaného materiálu), ktorá rozkladá vstupný materiál na čisté a vysoko kalorické palivo. Väčšina technológií pre zhodnocovanie odpadov používa spaľovanie na výrobu energie, ale Glorin Group využíva proces pyrolýzy, ktorý zabezpečuje produkciu vysoko kvalitného plynu.
Jednou z kľúčových zariadení technológie je patentovaný SLE horák, ktorý dokáže efektívne pracovať s plynom ako zemným, tak syntetickým pri zachovaní 9,0 PPM emisií NOx sa upravenom na 3,0% prebytku kyslíka. Spĺňa emisnú normu SAQMD, ktorá reguluje obsah emisii oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO) a je najprísnejšia na svete.

5. Hlavný produkt Plyn
SYN-GAS, ktorý sa získava z odpadu má vysokú výhrevnosť a používa sa v spaľovacích motoroch alebo v turbínach na výrobu elektriny.

6. Vedľajšie produkty
Každý vedľajší produkt vytvorený počas procesu má ďalšie použitie: 4x1MW graf technologického celku

Technologické celky spoločnosti GG TCD sú: