O nás


Spoločnosť Glorin Group je americká spoločnosť so sídlom v Las Vegas - USA, ktorá sa zaoberá viac ako 10 rokov vývojom, výrobou a developovaním svojej technológie TCD.

Menovaná technológia - Termochemické spracovanie materiálov s následným energetickým zhodnotením výstupných surovín (TCD) bola pred niekoľkými rokmi dopracovaná do úspešnej komerčnej podoby a spoločnosť začala spracovávať rôzne druhy materiálov - odpadov.

Spoločnosť GG dopracovala za posledných 6 rokov použitie technológie TCD na nasledovné komoditné použitie spracovania odpadových materiálov:

Každá komodita má svoje špecifiká, ale spoločnosti Glorin Group sa podarilo vyvinúť technológiu tak, že každá naša prevádzka vykazuje okrem vysokých ekologických parametrov aj parametre ekonomickej udržateľnosti projektu.

Celkovo bolo na svete uvedených do prevádzky 18 technologických celkov.

Cieľ spoločnosti:

Hlavným cieľom spoločnosti Glorin Group je stať sa svetovým lídrom spracovania odpadu technológiou TCD GG.