Obchodná, investorská a partnerská spolupráca


Investičný tím Glorin Group hľadá obchodných partnerov, ako aj investuje do nádejných StartUpov energetických a strojárskych firiem, a firiem im podobným, ktoré sa zameriavajú na technológie obnoviteľných zdrojov energie.

Obchodná spolupráca

Spoločnosť GG sa zaujíma a hľadá obchodné príležitosť ako aj obchodných partnerov, ktorí pracujú vo sfére spracovania rôznych odpadov. Sme pripravení rokovať o spolupráci a viacerých možnostiach vzájomnej kooperácie. Naši partneri môžu byť spracovatelia odpadov, vlastníci odpadu napríklad mestá a obce, ako aj veľké výrobné podniky.

Pre krajiny, kde nemáme priame obchodné zastúpenie, hľadáme partnerov pre expanziu našej technológie TCD.

Investorská spolupráca

Hľadáme ekonomicky životaschopné, environmentálne produkty a služby s vysokou hodnotou a silným predpokladom uspieť na veľkých trhoch. Investujeme do začínajúcich podnikov so spoľahlivým manažmentom a strojárskym tímom.

Glorin Group investuje do podnikov, ktoré podporia naše riešenia premeny odpadu na energiu. Takisto máme záujem aj o podniky, ktoré sa zameriavajú na teplovodné technológie, ktoré môžu byť efektívne integrované s našimi existujúcimi systémami. Naše nedávne investície zahŕňajú niekoľko inovatívnych strojárskych firiem v USA, Japonsku, Rumunsku, Moldavsku. Už dnes kooperujeme so spoločnosťami na Slovensku, Čechách, Maďarsku a Poľsku.

Náš tím sa podieľa na priemyselných expertízach, prináša globálne investičné skúsenosti a silné pracovné vzťahy so spoločnosťami ktoré financujeme. V prípade záujmu o naše investičné kritéria alebo pre predloženie “Executive Summary” použite prosím kontaktný formulár

Partnerská spolupráca

Okrem investícií do technológií obnoviteľných zdrojov energie, ponúkame tiež strategické distribučné partnerstvo pre zaujímavé nové technológie, ktoré prispejú našej snahe rozšíriť našu rozsiahlu predajnú a distribučnú sieť v celej Severnej Amerike, Európe a Ázii. Pre vybrané skupiny firiem, ponúkame distribúciu, ktorá nasleduje náš systém rastu a hodnôt na základe nášho prieskumu trhu, budovania značky a odborných znalostí. Vytvárame príležitosti predaja a zvyšovania zisku prostredníctvom unikátnych marketingových programov, logistických služieb, technickej podpory, finančných služieb a agregácie a distribúcie produktov.

Pre viac informácií použite kontaktný formulár