Vítame Vás v Glorin Group!

Spoločnosť Glorin Group si kladie za cieľ, svojou technológiou na likvidáciu odpadu a materiálov výrazným spôsobom zasiahnuť do procesu ochrany životného prostredia a smerovať svoje aktivity k ozdraveniu planéty Zem.
Naša technológia sa správa a myslí “Zelene”

viac na strane Riešenia

Riešenia

Technológia GG je technológia, ktorá pracuje na princípe termochemického spracovania materiálov s následným energetickým využitím vzniknutých...

viac

Obchodná, investorská
a partnerská spolupráca

Investičný tím Glorin Group investuje do nádejných StartUpov, strojárskych firiem, a firiem im podobným, ktoré sa zameriavajú na technológie obnoviteľných...

viac

Výskum
a vývoj

Spoločnosť Glorin Group si zabezpečuje cez svoje výskumno-vývojové pracovisko neustále zlepšovanie nášho systému TCD (termochemické spracovanie...

viac